Retourinformatie

Het kan natuurlijk voorkomen, dat een besteld artikel u niet bevalt. In dat geval heeft u recht op retourneren. In de algemene voorwaarden op onze website Art.6  staan de voorwaarden over het herroepingsrecht. Retourneren kan uitsluitend binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen. Daarna komt het heroepingsrecht te vervallen.

Indien u zelf het product retour wil komen brengen dan kan dat uitsluitend op afspraak en moet dit minimaal 24 uur van te voren aan ons worden doorgeven.

U kunt HIER het retourformulier downloaden of een brief opstellen met de volgende inhoud:

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan:

Magazijn Koopcity

Lagewaard 77

2396 AZ Koudekerk aan den Rijn

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

– [Naam consumenten(en)]

– [Adres consument(en)]

– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Wij zullen binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst, het betaalde bedrag ( inclusief verzendkosten) weer op uw rekening terugstorten. De kosten voor het retour zenden worden niet door ons vergoed.